Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivplan - Sør-Odal kommune

Kommuneadministrasjonen i Sør-Odal befinner seg på Skarnes, som ligger ca 7 mil nord-øst for Oslo. Kommunen har 7901 innbyggere pr 1.1.2016.

Rådhuset i Sør-Odal

Formålet med arkivplanen 

Arkivplanen er et verktøy for å sikre en velfungerende arkivtjeneste i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Den skal være et hjelpemiddel for hele organisasjonen for å sikre rask og korrekt saksbehandling og effektiv service.

Arkivplanen vil være en oppdatert og lett tilgjengelig informasjonsdatabase for saksbehandling og offentlig innsyn.

Rådmannen har arkivansvaret

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret. (jfr. Arkivforskriftenes § 1-1). Det daglige ansvaret for arkivtjenesten er delegert.
Alle arkivmedarbeidere og saksbehandlere i kommunen er forpliktet til å holde seg orientert om arkivplanenens innhold, og følge de retningslinjener og rutiner som planen inneholder.